informatie voor nieuwe ouders

Als u belangstelling hebt voor onze school dan kunt u een van de informatie ochtenden bezoeken.
Bij het daadwerkelijk aanmelden van uw kind volgt de school de aannameprocedure die in uw geval van toepassing is.
Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • u zoekt een school voor uw kind omdat uw kind nog geen vier jaar is
  • u zoekt voor uw kind een andere school of ander schooltype (zij-instroom)
  • u zoekt een school voor uw kind met speciale ondersteuningsbehoefte
  • u zoekt een school voor uw kind met een verstandelijke beperking en heeft van de instapklas gehoord

informatie ochtenden

Wij vinden het belangrijk dat u weet waar u voor kiest. Op de informatie ochtenden wordt, na ontvangst met koffie en thee, informatie gegeven over het vrijeschoolonderwijs en onze school, over de organisatie en de mogelijkheden. Verder is er ruimte om vragen te stellen en wordt er een rondleiding gegeven. Na afloop worden aanmeldingsformulieren uitgereikt.
De ochtenden duren van 9.00 tot 10.30 uur. Het is een kennismaking voor de ouders, niet voor de kinderen.
Hiernaast kunt u zich inschrijven voor een informatie ochtend.
In dit schooljaar hebben wij op de volgende data informatie ochtenden:

  • 10 oktober 2017
  • 23 januari 2018
  • 17 april 2018
  • 12 juni 2018

Voor een goed verloop van de informatie ochtenden verzoeken wij u het formulier in te vullen en door te sturen.

inschrijven informatie ochtenden

Ik kom / wij komen naar de informatie ochtend op:
23 - 01- 2018

aanmelden kleuters

Hoe meld ik mijn kind aan?

• Wij adviseren u als u niet bekend bent met het Vrije Onderwijs en om een gerichte keuze te kunnen maken, om eerst een informatie-ochtend bij te wonen. Zie voor data hierboven.
• Tijdens de informatie-ochtend vertellen we over de achtergronden van de school, kunt u vragen stellen en krijgt u een rondleiding.
• De informatie-ochtend begint stipt om 9.00 uur, volgt een vast programma en eindigt om 10.30 uur.
• Het is voor een goed verloop van de ochtend fijn als u zich via onze site digitaal aanmeldt voor het bijwonen van de informatie-ochtend.
Omdat de inhoud van de ochtend voor volwassenen is, kunt u geen kinderen meenemen.
• We adviseren u om een informatie-ochtend bij te wonen voordat uw kind drie jaar is.

Het aanmelden van uw kind(eren)voor onze school
– Kan vanaf het moment dat uw kind 1,5 jaar tot en met 3 jaar en 2 maanden oud is.
– Het aanmelden van uw kind moet via het aanmeldingsformulier . Dit formulier kunt u aanvragen via
h.cassee@vrijeschoolparcival.nl Binnenkort komt het aanmeldingsformulier digitaal beschikbaar.
– Ouders met een kind jonger dan 4 jaar, die al een ouder kind (of kinderen) op school hebben, kunnen een volgend kind direct na de geboorte aanmelden.
– Vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen vindt er drie keer per jaar een loting plaats.
– Hoe eerder u uw kind aanmeldt, hoe groter de kans op plaatsing is. Naast onderstaand genoemde voorrangscriteria houden wij elk jaar 4 a 6 plekken vrij voor vroegtijdige aanmeldingen.

De sluitingsdata voor het inleveren van het aanmeldingsformulier voor kinderen die geboren zijn tussen:

Lotingsronde 1 : kinderen die geboren zijn tussen 1 juni 2014 en 30 september 2014 .
Aanmeldingsformulier inleveren voor 12 oktober 2017 . De lotingsronde is op 18 oktober 2017.

Lotingsronde 2: kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober 2014 en 31 januari 2015.
Aanmeldingsformulier inleveren voor 8 februari 2018 . De lotingsronde is op 15 februari 2018.

Lotingsronde 3: kinderen die geboren zijn tussen 1 februari 2015 en 31 mei 2015.
Aanmeldingsformulier inleveren voor 15 juni 2018. De lotingsronde is op 20 juni 2018.

Het aanmeldingsformulier kunt u op de volgende manieren retourneren:
– per post naar postbus 2147 , 1180 EC Amstelveen
– persoonlijk inleveren (leerlingenadministratie)
U kunt daarvoor langskomen op maandag, dinsdag of woensdag tussen 09.00 en 15.00.

Voorrangscriteria :
Vrijeschool Parcival staat open voor vrijwel ieder kind. Kinderen die aan de onderstaande criteria voldoen, krijgen, als zij tijdig zijn aangemeld, voorrang:
• Het kind heeft al een oudere broer of zus op Vrijeschool Parcival en leeft met elkaar in gezinsverband.
• Het kind zit op het kinderdagverblijf Opvang Anders dat verbonden is aan onze school en heeft hieraan minimaal 8 maanden aan deelgenomen (vóór het 4e jaar).
• Het kind is de zoon of dochter van een medewerker van de Vrijeschool Parcival.

aanmelden zij-instroom

In het geval ouders voor hun een andere school of ander schooltype zoeken, kunnen zij contact opnemen. In overleg met de Intern Begeleider wordt gekeken of het kind een ondersteuningsvraag heeft of niet .
Bij een ondersteuningsvraag wordt de afweging gemaakt of school en de toekomstige leerkracht het kind goed onderwijs en de nodige expertise kunnen bieden.
Ook de samenstelling en grootte van de klas spelen een rol bij het aannamebeleid.
Als er geen sprake is vaneen ondersteuningsaanvraag wordt in samenspraak met de ouders gekeken welke klas voor het kind gewenst is en of er plaats is in die klas.

aanmelden instapklas

Het aanmelden van een kind voor de Instapklas verloopt altijd via een intake procedure met de Intern Begeleider.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school.