Jaarfeesten

Naast de vaste dag- en weekritmen omspannen de jaarfeesten het hele jaar. De wisseling van de seizoenen en de krachten in de natuur worden meebeleefd. De jaarfeesten vormen hoogtepunten in het jaar en worden uitgebreid gevierd met de hele schoolgemeenschap: alle kinderen, leerkrachten en ouders samen. De leerlingen ervaren dat zij deel uitmaken van een groter geheel en de kinderen worden zich meer bewust van de diepere, symbolische betekenis van de feesten en hun eigen groei. Het beleven van de jaarfeesten doet een beroep op een aantal zielenkwaliteiten die ankerpunten vormen in de levensloop van de leerling en de gemeenschapsvorming.

We vieren Michaël, Sint Maarten, Sint Nicolaas, Advent en Kerstmis, Driekoningen, Maria Lichtmis, Carnaval, (Palm) Pasen, Pinksteren en Sint Jan. Verder vindt elk schooljaar een feestelijke opening en afsluiting plaats en een markt.

het jaar rond

  • Eind september, bij het begin van de herfst, vieren we Michaël, een feest van moed en kracht. De eigen mogelijkheden en grenzen worden verkend. Dapper wordt de draak verslagen, het kwaad overwonnen.
  • Op 11 november valt Sint Maarten, het eerste lichtfeest 40 dagen voor kerst, het feest van naastenliefde. Sint Maarten sneed zijn mantel in twee stukken en gaf de helft aan een verkleumde bedelaar.
  • Rond 5 december mag Sint Nicolaas niet ontbreken. Het feest van schenken en ontvangen roept dankbaarheid op voor wat de natuur en het leven ons geeft.
  • Advent en Kerstmis, de donkerste tijd van het jaar, een stille tijd vol verwachting van een nieuw begin. Tijdens de advent, vanaf de vierde zondag voor kerst, komt er wekelijks een kaarsje bij. Symbool voor het innerlijke licht wat het aardedonker kan overwinnen. Rondom Kerst voeren leerkrachten en ouders de kerstspelen op.
  • Driekoningen begint op 6 januari. Met het driekoningenspel sluiten we de kerstspelen af. Voor de kinderen wordt cake of brood gebakken met drie bonen er in…. wie vindt de bonen en zal koning zijn?
  • Op 2 februari vieren we Maria Lichtmis, het laatste lichtfeest 40 dagen na kerstmis. Terwijl het buiten kil en kaal was kon van onder de aarde de natuur door de sterker wordende zonnewarmte weer gaan groeien.
  • Carnaval is een verkleedfeest. Voor even in de huid van iets of iemand anders.
  • Palmpasen is het feest van nieuw leven. Symbolisch wordt verwezen naar de groei- en levenskrachten van de natuur en de mens. Met Pasen ontwaakt de natuur, nieuw leven, vol van hoop, groei en nieuwe kracht.
  • Het Pinksterfeest is verbonden met de natuur en het leven dat vooruit gaat. Iedereen komt in het wit gekleed, er wordt gedanst rond de meiboom en er is een belangrijke rol weggelegd voor de pinksterbruid en -bruidegom.
  • Rond de midzomerwende, 24 juni, wordt Sint Jan gevierd. Het zomerfeest: de natuur is uitbundiger dan ooit, het Sint Jansvuur zou reinigend en beschermend werken. En het is natuurlijk heel stoer als je over het vuur mag springen.