Contactouders

Elke klas heeft twee of drie contactouders. Zij fungeren als brug bij de communicatie tussen de ouders van de klas enerzijds en leerkracht en soms ook school anderzijds. Verder zijn zij een belangrijke schakel bij de organisatie van activiteiten en feesten. Om de drie weken komen alle contactouders bij elkaar voor een contactoudervergadering. De directeur is hierbij (deels) aanwezig.

schoolwinkel en koffieochtend

Elke week is het schoolwinkeltje op vrijdagochtend geopend van 8.30 tot 9.00 uur. Er worden euritmieschoenen, schoolmaterialen, boeken en kaarten verkocht. Een percentage van de opbrengst gaat naar de school. Tegelijkertijd is er dan gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken en even bij te praten.

Scholingsgroep

De scholingsgroep bestaat uit enthousiaste ouders en leerkrachten die activiteiten organiseren met het doel belangstellenden te informeren over de vrijeschoolpedagogiek en antroposofie. Er worden voornamelijk lezingen georganiseerd. Ook kunnen workshops worden gegeven, waarin typisch vrijeschool (spel-)materiaal wordt gemaakt en uitsluitend met natuurlijke materialen wordt gewerkt.
Voor contact met de scholingsgroep: scholingsgroep@vrijeschoolparcival.nl

Spelergroep

De spelengroep is een (wisselende) groep ouders, oud-ouders en leerkrachten die elk jaar bij elkaar komen om de traditie van het Paradijsspel, het Kerstspel en het Driekoningenspel in ere te houden. Incidenteel kan ook een ander stuk worden opgevoerd.

marktcommissie

Deze commissie bestaat hoofdzakelijk uit ouders in samenspraak met (iemand van) het team. Jaarlijks wordt een markt georganiseerd met producten en activiteiten die passen binnen de vrijeschoolvisie. Er is ook plaats voor bedrijven met producten die hierbij aansluiten. Zij kunnen een kraam huren. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de school.

Communicatiegroep

De communicatiegroep is in 2014 opgezet als een klankbordgroep met drie ouders en directie. De groep houdt een vinger aan de pols bij alle communicatie die de hele schoolgemeenschap aangaat. Soms in de vorm van een actieve rol bij het maken en distribueren van stukken zoals informatie, uitnodigingen of presentatiemateriaal. Op andere momenten in de vorm van meedenken of adviseren. Afhankelijk van de actuele vraag komt de groep meer of minder frequent bij elkaar.