Brede school

Vrije School Parcival heeft een convenant gesloten met Halve dagopvang Tomte, voor peuters, en met BSO Madelief. Zij delen hetzelfde gebouw en de antroposofische grondslag. Er wordt onderling kennis en informatie uitgewisseld. Het brede school programma, dat buiten schooltijd plaatsvindt, wordt in onderling overleg vastgesteld. We zoeken daarbij een aanbod dat goed aansluit bij onze filosofie, dus zeker muzikale activiteiten, workshops timmeren, koken, acrobatiek en zo verder.

Overblijven

De school hanteert op de lange dagen tot 14.45 uur voor alle leerlingen een continurooster. Er wordt gegeten en gespeeld onder begeleiding en toezicht van leerkrachten. De kinderen brengen hun eigen eten en drinken mee. Er zijn geen overige kosten aan verbonden.

kdv vrije opvang anders

Hele dagopvanggroep Rozelinde (0-4 jaar) en halve dagopvanggroep Tomte (2-4 jaar) vormen samen kinderdagverblijf Vrije Opvang Anders. Het hoort bij Stichting Opvang Anders, een kinderopvangorganisatie op antroposofische grondslag. KDV Vrije Opvang Anders voldoet aan alle eisen van de Wet Kinderopvang. Het kinderdagverblijf heeft 2 lokalen met slaapkamertjes en tussenliggende verschoonruimte tegenover de kleuterklassen. En beschikking oven een eigen afgesloten buitenspeelruimte met zand en waterspeelplek.
Er is dagelijks plaats voor:

*maximaal 12 kinderen bij Rozelinde van 8.00 tot 18.00 uur.

*maximaal 16 kinderen bij Tomte van 8.00 tot 13.00 uur.

Veel peuters stromen uit naar Vrije School Parcival maar dat is geen voorwaarde voor plaatsing.

Contact en informatie:
T: 020 44 14 904
Mail: info@opvanganders.nl
Internet: www.opvanganders.nl

BSO Madelief

Buitenschoolse opvang Madelief is een zelfstandige onderneming voor naschoolse opvang van kinderen in de basisschool leeftijd op antroposofische grondslag.
De opvangtijden zijn afgestemd op de schooltijden, vakanties, en studie dagen zoals in het jaaroverzicht van de Vrije School Parcival is aangegeven. De BSO is gehuisvest in het schoolgebouw.

Contact en informatie:
Mail: directie@bsomadeliefamstelveen.com
T: 06-23295574
De voicemail wordt afgeluisterd om 12.30 uur. Hierop kunt u uw mededelingen over de kinderen of afmeldingen inspreken.

Belangrijke links:

Ouder Login

Inschrijfformulier

Toestemmingsformulier ophalen door derden

Toestemmingsformulier zelfstandig buitenspelen

Formulier toedienen medicijnen

Pedagogisch Beleidsplan 2022

Beleid Veiligheid en Gezondheid 2022

Jaaragenda BSO 2021-2022

Meldcode kindermishandeling 2018

GGD-inspectierapport 2021