informatie voor nieuwe ouders

Als u belangstelling hebt voor onze school, bent u welkom op één van de informatie ochtenden. De wijze van aanmelden hiervoor vindt u hieronder.

Bij het daadwerkelijk aanmelden van uw kind volgt de school de aannameprocedure die in uw geval van toepassing is.
Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • u zoekt een school voor uw kind omdat uw kind nog geen vier jaar is
 • u zoekt voor uw kind een andere school of ander schooltype (zij-instroom)
 • u zoekt een school voor uw kind met speciale ondersteuningsbehoefte
 • u zoekt een school voor uw kind met een verstandelijke beperking en heeft van de instapklas gehoord

informatie ochtenden

Wij kunnen weer informatieochtenden organiseren. Vanwege de Corona-maatregelen kunnen wij helaas minder mensen per ochtend ontvangen. Vooraf aanmelden is daarom noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via: administratie@vrijeschoolparcival.nl, vermeld hierbij uw voor en achternaam, 06-nummer en geboortedatum van uw kind. U ontvangt van ons een bevestiging per e-mail terug.

De informatie-ochtenden zijn op onderstaande data van 09:00 – 10:00 uur

22 oktober VOL
26 november 

Helaas kunnen we vanwege de 1,5 meter-maatregel geen rondleiding door de school verzorgen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

U kunt ook uw kind alvast aanmelden door het aanmeldformulier hier op onze site te downloaden.

Wilt u in telefonisch contact of een persoonlijk gesprek stuurt u dan een e-mail naar administratie@vrijeschoolparcival.nl
U ontvangt van ons een bevestiging per e-mail terug waarop wij een moment voor terugbellen of een persoonlijk afspraak met u maken.

inschrijven informatie ochtenden

aanmelden kleuters

Het aanmelden van uw kind(eren)voor onze school

 • Kan tot uw kind 3 jaar geworden is.
 • Het aanmelden van uw kind moet via het AANMELDINGSFORMULIER
 • Ouders met een kind jonger dan 4 jaar, die al een ouder kind (of kinderen) op school hebben, kunnen een volgend kind direct na de geboorte aanmelden.
 • Vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen vindt er drie keer per jaar een loting plaats.
 • Hoe eerder u uw kind aanmeldt, hoe groter de kans op plaatsing is. Naast onderstaand genoemde voorrangscriteria houden wij elk jaar 4 a 6 plekken vrij voor vroegtijdige aanmeldingen.

Voorrangscriteria

Vrije School Parcival staat open voor vrijwel ieder kind. Kinderen die aan onderstaande criteria voldoen krijgen, als zij tijdig zijn aangemeld, voorrang:

 • Het kind heeft al een oudere broer of zus op Vrijeschool Parcival en leeft met elkaar in gezinsverband.
 • Het kind zit minimaal 3 dagdelen op kinderdagverblijf Opvang Anders die verbonden is aan onze school en heeft hieraan minimaal 8 maanden deelgenomen voor de 4e verjaardag.
 • Het kind is de zoon of dochter van een medewerker van de Vrijeschool Parcival.

Sluitingsdata

De sluitingsdata voor het inleveren van het aanmeldingsformulier voor kinderen die geboren zijn tussen:

Lotingsronde 1: kinderen die geboren zijn tussen 1 juni en 30 september 2017. Aanmeldingsformulier inleveren voor 17 oktober 2020 De lotingsronde is op 19 oktober 2020

NB: Voor kinderen geboren tussen 1 oktober 2016 en 31 mei 2017 zijn er ook nog een aantal plekken.

Het aanmeldingsformulier kunt u op de volgende manieren retourneren:

 • per post naar postbus 2147, 1180 EC Amstelveen
 • persoonlijk inleveren (leerlingenadministratie). U kunt daarvoor langskomen op maandag of woensdag tussen 09.00 en 15.00.

aanmelden zij-instroom

De Vrijeschool Parcival werkt niet met een wachtlijst systeem en zodoende kunt u uw kind niet van te voren aanmelden. U kunt alleen nog op bepaalde momenten in het jaar reageren op plaatsingsmogelijkheden binnen de Vrijeschool Parcival. Deze momenten komen voort uit het plaatsingscommissie-overleg dat wij (ongeveer) elke zes weken houden. Wij streven er naar binnen twee weken u per e-mail te berichten of uw aanmelding in behandeling kan worden genomen. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, beschikbare plekken en de voorrangsregeling. Zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken dan starten we alleen de vervolgprocedure met de eerst binnengekomen aanmeldingen. De reacties nemen we op volgorde van binnenkomst in behandeling.

Naar aanleiding van het plaatsingsoverleg van 2 september zijn er plekken vrijgekomen in de volgende klassen:

2e klas (groep 4)  2 plekken en 4e klas (groep 6) 1 plek

Mocht de klas die u zoekt ertussen staan dan kunt u een e-mail sturen naar administratie@vrijeschoolparcival.nl met daarin het verzoek om zij-instroom.
Op volgorde van binnenkomst nemen we de zij-instroom aanmeldingen in behandeling. Voor zij-instroom verlenen we voorrang aan kinderen die van andere vrijescholen komen of al een broertje of zusje op onze school hebben.
Vermeld de voor- en achternaam en de geboortedatum van uw kind, voor welke klas de aanmelding is en vermeld ook duidelijk de naam van de huidige school van uw kind en in welke groep uw kind daar zit.

contact

Heeft u nog vragen over het aanmelden? Neem gerust contact op met onze administratie, bij voorkeur via administratie@vrijeschoolparcival.nl, anders via 020-6438556.

aanmelden instapklas

Het aanmelden van een kind voor de Instapklas verloopt altijd via een intake procedure met de Intern Begeleider.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school. 020-6438556

aanmelden Opvang Anders

Er is momenteel plek bij Opvang Anders. Kijk voor meer informatie op de website: opvanganders.nl