informatie voor nieuwe ouders

Als u belangstelling hebt voor onze school, bent u welkom op één van de informatie ochtenden. De wijze van aanmelden hiervoor vindt u hieronder.

Bij het daadwerkelijk aanmelden van uw kind volgt de school de aannameprocedure die in uw geval van toepassing is.
Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • u zoekt een school voor uw kind omdat uw kind nog geen vier jaar is
 • u zoekt voor uw kind een andere school of ander schooltype (zij-instroom)
 • u zoekt een school voor uw kind met speciale ondersteuningsbehoefte
 • u zoekt een school voor uw kind met een verstandelijke beperking en heeft van de instapklas gehoord

informatie ochtenden (digitaal)

Vanwege de Corona-maatregelen organiseren wij de komende tijd digitale informatieochtenden.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: administratie@vrijeschoolparcival.nl, vermeld hierbij uw voor en achternaam, 06-nummer en geboortedatum van uw kind.
U ontvangt van ons een bevestiging met een Teams uitnodiging per e-mail terug.
Helaas kunnen we vanwege de 1,5 meter-maatregel geen rondleiding door de school verzorgen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

U kunt ook uw kind alvast aanmelden door het aanmeldformulier hier te downloaden.

Wilt u in telefonisch contact of een persoonlijk gesprek stuurt u dan een e-mail naar administratie@vrijeschoolparcival.nl
U ontvangt van ons een bevestiging per e-mail terug waarop wij een moment voor terugbellen of een persoonlijk afspraak met u maken.

Data informatie ochtenden

De volgende digitale informatie ochtend is op

– 21 juni 9:00 tot 10:00 uur

aanmelden kleuters

Het aanmelden van uw kind(eren)voor onze school

 • Kan tot uw kind 3 jaar geworden is.
 • Het aanmelden van uw kind moet via het aanmeldformulier
 • Ouders met een kind jonger dan 4 jaar, die al een ouder kind (of kinderen) op school hebben, kunnen een volgend kind direct na de geboorte aanmelden.
 • Vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen vindt er drie keer per jaar een loting plaats.
 • Hoe eerder u uw kind aanmeldt, hoe groter de kans op plaatsing is. Naast onderstaand genoemde voorrangscriteria houden wij elk jaar 4 a 6 plekken vrij voor vroegtijdige aanmeldingen.

Voorrangscriteria

Vrije School Parcival staat open voor vrijwel ieder kind. Kinderen die aan onderstaande criteria voldoen krijgen, als zij tijdig zijn aangemeld, voorrang:

 • Het kind heeft al een oudere broer of zus op Vrijeschool Parcival en leeft met elkaar in gezinsverband.
 • Het kind zit minimaal 3 dagdelen op kinderdagverblijf Opvang Anders die verbonden is aan onze school en heeft hieraan minimaal 8 maanden deelgenomen voor de 4e verjaardag.
 • Het kind is de zoon of dochter van een medewerker van de Vrijeschool Parcival.

Sluitingsdata

De sluitingsdata voor het inleveren van het aanmeldingsformulier voor kinderen die geboren zijn tussen:

Lotingsronde 1: kinderen die geboren zijn tussen 1 feb en 31 mei 2018. Aanmeldingsformulier inleveren voor 7 juni 2021 De lotingsronde is op 10 juni 2021

NB: Voor kinderen geboren tussen 1 januari 2017 en 30 september 2017 zijn er ook nog een aantal plekken.

Het aanmeldingsformulier kunt u op de volgende manieren retourneren:

aanmelden zij-instroom

De Vrijeschool Parcival werkt niet met een wachtlijst systeem en zodoende kunt u uw kind niet van te voren aanmelden. U kunt alleen nog op bepaalde momenten in het jaar reageren op plaatsingsmogelijkheden binnen de Vrijeschool Parcival. Deze momenten komen voort uit het plaatsingscommissie-overleg dat wij (ongeveer) elke zes weken houden. Wij streven er naar binnen twee weken u per e-mail te berichten of uw aanmelding in behandeling kan worden genomen. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, beschikbare plekken en de voorrangsregeling. Zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken dan starten we alleen de vervolgprocedure met de eerst binnengekomen aanmeldingen. De reacties nemen we op volgorde van binnenkomst in behandeling.

Er zijn nu geen beschikbare plekken in de klassen. Wanneer er weer plekken vrij komen worden ze hier weergegeven.

Mocht de klas die u zoekt ertussen staan dan kunt u een e-mail sturen naar administratie@vrijeschoolparcival.nl met daarin het verzoek om zij-instroom.
Op volgorde van binnenkomst nemen we de zij-instroom aanmeldingen in behandeling. Voor zij-instroom verlenen we voorrang aan kinderen die van andere vrijescholen komen of al een broertje of zusje op onze school hebben.
Vermeld de voor- en achternaam en de geboortedatum van uw kind, voor welke klas de aanmelding is en vermeld ook duidelijk de naam van de huidige school van uw kind en in welke groep uw kind daar zit.

contact

Heeft u nog vragen over het aanmelden? Neem gerust contact op met onze administratie, bij voorkeur via administratie@vrijeschoolparcival.nl, anders via 020-6438556.

aanmelden instapklas

Het aanmelden van een kind voor de Instapklas verloopt altijd via een intake procedure met de Intern Begeleider.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school. 020-6438556

aanmelden Opvang Anders

Er is momenteel plek bij Opvang Anders. Kijk voor meer informatie op de website: opvanganders.nl