informatie voor nieuwe ouders

Als u belangstelling hebt voor onze school dan kunt u een van de informatie ochtenden bezoeken.
Bij het daadwerkelijk aanmelden van uw kind volgt de school de aannameprocedure die in uw geval van toepassing is.
Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • u zoekt een school voor uw kind omdat uw kind nog geen vier jaar is
 • u zoekt voor uw kind een andere school of ander schooltype (zij-instroom)
 • u zoekt een school voor uw kind met speciale ondersteuningsbehoefte
 • u zoekt een school voor uw kind met een verstandelijke beperking en heeft van de instapklas gehoord

informatie ochtenden

Wij vinden het belangrijk dat u weet waar u voor kiest. Op de informatie ochtenden wordt, na ontvangst met koffie en thee, informatie gegeven over het vrijeschoolonderwijs en onze school, over de organisatie en de mogelijkheden. Verder is er ruimte om vragen te stellen en wordt er een rondleiding gegeven. Na afloop worden aanmeldingsformulieren uitgereikt.
De ochtenden duren van 9.00 tot 10.30 uur. Het is een kennismaking voor de ouders, niet voor de kinderen.
Hiernaast kunt u zich inschrijven voor een informatie ochtend.
Voor schooljaar ’20/’21 hebben wij op de volgende data informatie ochtenden:

 • 01-09-2020
 • 15-09-2020
 • 03-11-2020
 • 12-01-2021
 • 09-03-2021
 • 18-05-2021

Voor een goed verloop van de informatie ochtenden verzoeken wij u het formulier in te vullen en door te sturen.

inschrijven informatie ochtenden

01- 09- 2020

type de code in onderstaand veld om het formulier te kunnen verzenden captcha

aanmelden kleuters

Hoe meld ik mijn kind aan?

 • Wij adviseren u als u niet bekend bent met het Vrije Onderwijs en om een gerichte keuze te kunnen maken, om eerst een informatie-ochtend bij te wonen. Zie voor data hierboven.
 • Tijdens de informatie-ochtend vertellen we over de achtergronden van de school, kunt u vragen stellen en krijgt u een rondleiding.
 • De informatie-ochtend begint stipt om 9.00 uur, volgt een vast programma en eindigt om 10.30 uur.
 • Het is voor een goed verloop van de ochtend fijn als u zich via onze site digitaal aanmeldt voor het bijwonen van de informatie-ochtend.

Omdat de inhoud van de ochtend voor volwassenen is, kunt u geen kinderen meenemen. We adviseren u om een informatie-ochtend bij te wonen voordat uw kind drie jaar is.

Het aanmelden van uw kind(eren)voor onze school

 • Kan tot uw kind 3 jaar geworden is.
 • Het aanmelden van uw kind moet via het AANMELDINGSFORMULIER
 • Ouders met een kind jonger dan 4 jaar, die al een ouder kind (of kinderen) op school hebben, kunnen een volgend kind direct na de geboorte aanmelden.
 • Vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen vindt er drie keer per jaar een loting plaats.
 • Hoe eerder u uw kind aanmeldt, hoe groter de kans op plaatsing is. Naast onderstaand genoemde voorrangscriteria houden wij elk jaar 4 a 6 plekken vrij voor vroegtijdige aanmeldingen.

Voorrangscriteria

Vrije School Parcival staat open voor vrijwel ieder kind. Kinderen die aan onderstaande criteria voldoen krijgen, als zij tijdig zijn aangemeld, voorrang:

 • Het kind heeft al een oudere broer of zus op Vrijeschool Parcival en leeft met elkaar in gezinsverband.
 • Het kind zit minimaal 3 dagdelen op kinderdagverblijf Opvang Anders die verbonden is aan onze school en heeft hieraan minimaal 8 maanden deelgenomen voor de 4e verjaardag.
 • Het kind is de zoon of dochter van een medewerker van de Vrijeschool Parcival.

Sluitingsdata

De sluitingsdata voor het inleveren van het aanmeldingsformulier voor kinderen die geboren zijn tussen:

Lotingsronde 3: kinderen die geboren zijn tussen 1 februari en 31 mei 2017. Aanmeldingsformulier inleveren voor 1 juni 2020 . De lotingsronde is op 3 juni 2020.

NB: Voor kinderen geboren tussen 1 oktober 2016 en 31 mei 2017 zijn er ook nog een aantal plekken.

Het aanmeldingsformulier kunt u op de volgende manieren retourneren:

 • per post naar postbus 2147, 1180 EC Amstelveen
 • persoonlijk inleveren (leerlingenadministratie). U kunt daarvoor langskomen op maandag of woensdag tussen 09.00 en 15.00.

aanmelden zij-instroom

De Vrijeschool Parcival werkt niet met een wachtlijst systeem en zodoende kunt u uw kind niet van te voren aanmelden. U kunt alleen nog op bepaalde momenten in het jaar reageren op plaatsingsmogelijkheden binnen de Vrijeschool Parcival. Deze momenten komen voort uit het plaatsingscommissie-overleg dat wij (ongeveer) elke zes weken houden. Wij streven er naar binnen twee weken u per e-mail te berichten of uw aanmelding in behandeling kan worden genomen. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, beschikbare plekken en de voorrangsregeling. Zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken dan starten we alleen de vervolgprocedure met de eerst binnengekomen aanmeldingen. De reacties nemen we op volgorde van binnenkomst in behandeling.

Op 24 juni is er een plaatsingsoverleg. Op 25 juni communiceren wij in welke klassen er mogelijk een plek is vrij gekomen.

Mocht de klas die u zoekt ertussen staan dan kunt u een e-mail sturen naar administratie@vrijeschoolparcival.nl met daarin het verzoek om zij-instroom.
Op volgorde van binnenkomst nemen we de zij-instroom aanmeldingen in behandeling. Voor zij-instroom verlenen we voorrang aan kinderen die van andere vrijescholen komen of al een broertje of zusje op onze school hebben.
Vermeld de voor- en achternaam en de geboortedatum van uw kind, voor welke klas de aanmelding is en vermeld ook duidelijk de naam van de huidige school van uw kind en in welke groep uw kind daar zit.

contact

Heeft u nog vragen over het aanmelden? Neem gerust contact op met onze administratie, bij voorkeur via administratie@vrijeschoolparcival.nl, anders via 020-6438556.

aanmelden instapklas

Het aanmelden van een kind voor de Instapklas verloopt altijd via een intake procedure met de Intern Begeleider.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school. 020-6438556

aanmelden Opvang Anders

Er is momenteel plek bij Opvang Anders. Kijk voor meer informatie op de website: opvanganders.nl