afwezigheid melden

Als een kind ziek is meldt de ouder / verzorger dit op de eerste dag van ziekte, telefonisch voor 8.20 uur. In geval het antwoordapparaat aanstaat spreekt u naam van het kind, klas en reden van afwezigheid in.
Als een kind later komt of tijdens de dag wordt opgehaald meldt u dit met opgave van reden telefonisch of per mail / persoonlijk bij de conciƫrge.
Externe schoolgerelateerde behandeling onder schooltijd, voor bijvoorbeeld dyslexie, is alleen geoorloofd als school hiermee heeft ingestemd.
De ouders / verzorgers van alle kinderen vanaf vier jaar die zonder afmelding afwezig zijn worden nagebeld.
De richtlijnen voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek voor minder dan 10 dagen en het aanvraagformulier kunt u hier downloaden. Dit formulier bij voorkeur digitaal retourneren naar directie@vrijeschoolparcival.nl

schooltijden

schoolvakanties en studiedagen
Voor een volledig overzicht met jaarfeesten, download hier de jaarplanning 2018-2019.

schoolfeest

Eenmaal per schooljaar vindt er een openbaar schoolfeest plaats voor ouders en belangstellenden. De klassen laten dan op toneel zien waar ze op dat moment mee bezig zijn, bijv. klok lezen, rekenen, aardrijkskunde etc. Het is voor nieuwe ouders een goede gelegenheid om de school te leren kennen. In de jaaragenda kunt u de datum vinden.