Stichting Vrienden van de Vrije School Amstelveen

De stichting Vrienden van de Vrije School Amstelveen is een kleine, volledig onafhankelijke stichting, die tot doel heeft om het vrijeschoolonderwijs op de Vrije School Parcival te ondersteunen. Het betreft met name het financieel ondersteunen van extra activiteiten en middelen voor leerlingen, die niet uit overheidsgelden of aanvullende ouderbijdragen kunnen worden betaald en die vaak door ouders vrijwillig worden georganiseerd. De stichting haalt haar inkomsten voornamelijk uit opbrengsten van de lentemarkten, donaties, het schoolwinkeltje en andere vrijwillige bijdragen. Er is bij de Vriendenstichting geen sprake van enig beloningsbeleid.

Bestuur:

Voorzitter: Wouter Steiner
Penningmeester: Herman Jan Kienhuis

Contact gegevens:

Postbus 2147
1180 EC Amstelveen
020-6438556
RSIN: 4893037 (816770116)
KVK : 41204349

Download hier de balans schooljaar 2014-15 en toelichting op de werkzaamheden

ANBI