WELKOM OP DE WEBSITE VAN Vrije School PARCIVAL Amstelveen

Vrije School Parcival is een basisschool voor vrijeschoolonderwijs in Amstelveen met een extra klas voor ZMLK kinderen: de Instapklas. Het is een school waar in de eerste plaats de kinderen, maar ook medewerkers en ouders, zich veilig gestimuleerd voelen om met en van elkaar te leren. Uiteraard voldoen wij aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Maar daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen een zo breed mogelijke kennis van de wereld, andere mensen en ook van zichzelf ontwikkelen. En dat zij ondernemend in het leven staan: dat zij zichzelf kunnen zijn en vanuit eigen kracht kunnen worden en doen wat zij zelf willen. Voor meer informatie over onze visie zie Onze School

Top