Aanmelden

Informatiebijeenkomsten

Als u belangstelling heeft voor onze school, bent u welkom op één van de informatieochtenden. De wijze van aanmelden hiervoor vindt u hiernaast.

Bij het daadwerkelijk aanmelden van uw kind volgt de school de aannameprocedure die in uw geval van toepassing is.
Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • u zoekt een school voor uw kind omdat uw kind nog geen vier jaar is
  • u zoekt voor uw kind een andere school of ander schooltype (zij-instroom)
  • u zoekt een school voor uw kind met speciale ondersteuningsbehoefte
  • u zoekt een school voor uw kind met een verstandelijke beperking en heeft van de instapklas gehoord

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

Wilt u komen kennismaken op onze school, meer weten over ons onderwijs? Tijdens de informatiebijeenkomst vertellen we u over het vrijeschoolonderwijs, de werkwijze op onze school en is er gelegenheid om vragen te stellen. Wij raden u aan om voor het aanmelden van uw kind eerst een informatiebijeenkomst te bezoeken.

Geen evenementen gevonden!

AANMELDEN KLEUTERS

Aanmelden van kinderen geboren tussen
1 september 2020 en 31 augustus 2021.

Voor het eerst naar de basisschool.

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool.

Sinds september 2023 is op alle 23 basisscholen van de vijf schoolbesturen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel de manier van aanmelden en toewijzen van de plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk.
Voor kinderen die vanaf 1 september 2020 geboren zijn en in het schooljaar 2024-2025 voor het eerst naar de basisschool gaan, is dit gezamenlijk toelatingsbeleid van toepassing.

Hoe meld ik mijn kind aan voor de basisschool?
Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 worden uitgenodigd om hun zoon of dochter uiterlijk op de sluitingsdatum bij ons aan te melden.

Geboortedatum kind Sluitingsdatum van de aanmelding
1 september 2020 t/m 31 december 2020 t/m 23 januari 2024
1 januari 2021 t/m 30 april 2021 t/m 30 mei 2024
1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021 t/m 3 oktober 2024

Eind september 2023 is naar deze ouders het aanmeldformulier en de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Amstelveen en Ouderkerk’  gestuurd. Als onze school uw eerste voorkeur is, levert u het aanmeldformulier bij ons in.
Binnen 10 schooldagen ontvangt u per mail een bewijs van aanmelding. Controleer dit bewijs van aanmelding.
Wanneer u uw kind na de sluitingsdatum aanmeldt, bent u aangewezen op de plaatsen die na de stedelijke plaatsing nog (in de betreffende geboortemaanden) beschikbaar zijn.

Kinderen die na 31 augustus 2021 zijn geboren kunnen nog niet worden aangemeld.
Is uw kind geboren tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2022, dan ontvangt u in oktober 2024 de uitnodiging om uw kind aan te melden.
Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden!
Ook als u in het verleden uw belangstelling voor onze school kenbaar heeft gemaakt, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. Kinderen die al een oudere broer of zus op onze school hebben, hebben een plaatsgarantie op voorwaarde dat het aanmeldformulier op tijd is ingeleverd.

Ouders die over een schriftelijk bewijs beschikken waaruit blijkt dat hun kind op onze school een plaats is toegezegd, kunnen deze verzilveren door het aanmeldformulier, samen met het schriftelijk bewijs van de toegezegde plaats, uiterlijk op de sluitingsdatum in te leveren. Daarna bent u verzekerd van de plaats op onze school.

De sluitingsdata voor de schriftelijke toezeggingen zijn:

  • t/m 7 december 2023 voor kinderen geboren in de periode van 1 september t/m 31 december 2020;
  • t/m 24 januari 2024 voor kinderen geboren in de periode van 1 januari t/m 30 april 2021;
  • t/m 28 maart 2024 voor kinderen geboren in de periode van 1 mei t/m 31 augustus 2021.

Voorrang
Elk kind in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel heeft voorrang op de vier dichtstbijzijnde basisscholen; deze scholen hebben een buurtfunctie.
Aangezien onze school een stedelijke functie heeft, heeft elk kind dat in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel woont, ongeacht het woonadres, op onze school een gelijke voorrang.

Een plaats op de basisschool
Na de sluitingsdatum worden de plaatsen op alle 23 basisscholen toebedeeld aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden. Deze geautomatiseerde plaatsing verloopt in onderstaande volgorde; dit vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen.

Bij de plaatsing krijgt elk kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.
Wanneer er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van hun eerste keuze geplaatst. Wanneer een kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het op basis van beschikbaarheid op de tweede, derde of volgende voorkeur geplaatst.
Pas als uw kind ongeplaatst blijft, komt het daarna in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze zijn tijdens de verwerking van de aanmelding aan uw bewijs van aanmelding toegevoegd.

Volgorde toewijzen van de plaatsen op onze school is als volgt:

  1. Uw kind heeft een oudere broer of zus op de school op het moment dat uw kind vier jaar wordt; uw jongere kind heeft een plaatsgarantie.
  2. Uw kind woont in Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel, in volgorde van 1ste t/m 6de voorkeur.
  3. Uw kind woont buiten Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel, in volgorde van 1ste t/m 6de voorkeur.

Definitieve inschrijving op de basisschool
Heeft u uw kind aangemeld, dan ontvangt u circa twee weken na de sluitingsdatum (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Let op! Pas na uw bevestiging is de plaats voor uw kind definitief.

Aanleveren van het aanmeldformulier
U kunt uw kind uitsluitend aanmelden door inlevering van het originele Aanmeldformulier waarop de persoonsgegevens van het kind voorgedrukt staan. Bij een kopie of een scan van het aanmeldformulier moet tevens een geldig recentelijk adresbewijs aangeleverd worden. Nadat wij het aanmeldformulier in ons aanmeldsysteem Scholenring Amstelveen – Ouderkerk hebben verwerkt, is de aanmelding officieel.

Geen aanmeldformulier?
Als u geen aanmeldformulier heeft, kunt u deze opvragen bij de helpdesk of bij onze administratie. In dat geval is het belangrijk dat u bij uw aanmeldformulier een adresbewijs van uw kind inlevert om aanspraak op de voorrangsscholen te maken.

Meer informatie over onze school
Kijk voor meer informatie over onze school op onze website.

Wilt u nader kennismaken met onze school?
Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten. U kunt zich hiervoor aanmelden, klik op aanmeldformulier informatiebijeenkomsten (kleuters) en vul uw gegevens in.

Informatie over het toelatingsbeleid
Op www.basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl is informatie over het toelatingsbeleid (zoals de Veelgestelde vragen) te vinden.
Met vragen over het toelatingsbeleid kunt u terecht bij de helpdesk:
E: helpdesk@basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl
T: 020  426 24 67


AANMELDEN ZIJ-INSTROOM

De Vrijeschool Parcival werkt niet met een wachtlijst systeem en zodoende kunt u uw kind niet van te voren aanmelden. U kunt alleen nog op bepaalde momenten in het jaar reageren op plaatsingsmogelijkheden binnen de Vrijeschool Parcival. Deze momenten komen voort uit het plaatsingscommissie-overleg dat wij (ongeveer) elke zes weken houden. Wij streven er naar binnen twee weken u per e-mail te berichten of uw aanmelding in behandeling kan worden genomen. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, beschikbare plekken en de voorrangsregeling. Zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken dan starten we alleen de vervolgprocedure met de eerst binnengekomen aanmeldingen. De reacties nemen we op volgorde van binnenkomst in behandeling.

In het nieuwe schooljaar 2023/2024 nemen wij weer leerlingen voor de zij-instroom aan.

.

Heeft u interesse, dan kunt u een e-mail sturen naar administratie@vrijeschoolparcival.nl met daarin het verzoek om zij-instroom.
Als u tussentijds informatie wilt, stuurt u dan ook een mail naar: administratie@vrijeschoolparcival.nl of kom naar de informatie-ochtend voor zij-instroom op 6 november of 22 april. Zie hierboven bij informatie bijeenkomsten om aan te melden.
Op volgorde van binnenkomst nemen we de zij-instroom aanmeldingen in behandeling. Voor zij-instroom verlenen we voorrang aan kinderen die van andere vrijescholen komen of al een broertje of zusje op onze school hebben.
Vermeld de voor- en achternaam en de geboortedatum van uw kind, voor welke klas de aanmelding is en vermeld ook duidelijk de naam van de huidige school van uw kind en in welke groep uw kind daar zit.

CONTACT
Heeft u nog vragen over het aanmelden? Neem gerust contact op met onze administratie, bij voorkeur via administratie@vrijeschoolparcival.nl, anders via 020-6438556.

AANMELDEN INSTAPKLAS

Het aanmelden van een kind voor de Instapklas verloopt altijd via een intake procedure met de Intern Begeleider. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school.

AANMELDEN OPVANG ANDERS

Er is momenteel plek bij Opvang Anders. Kijk voor meer informatie op de website: opvanganders.nl