Aanmelden

Informatie bijeenkomsten

Als u belangstelling hebt voor onze school, bent u welkom op één van de informatie ochtenden. De wijze van aanmelden hiervoor vindt u hieronder.

Bij het daadwerkelijk aanmelden van uw kind volgt de school de aannameprocedure die in uw geval van toepassing is.
Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • u zoekt een school voor uw kind omdat uw kind nog geen vier jaar is
  • u zoekt voor uw kind een andere school of ander schooltype (zij-instroom)
  • u zoekt een school voor uw kind met speciale ondersteuningsbehoefte
  • u zoekt een school voor uw kind met een verstandelijke beperking en heeft van de instapklas gehoord

INFORMATIE BIJEENKOMSTEN

Wilt u komen kennismaken op onze school, meer weten over ons onderwijs? Tijdens de informatie-ochtend vertellen we u over het vrijeschoolonderwijs, de werkwijze op onze school en is er gelegenheid om vragen te stellen. Overweegt u uw kind bij ons te willen aanmelden, dan vragen wij u om eerst een informatie-ochtend te bezoeken. We adviseren een informatie-ochtend bij te wonen voordat uw kind drie jaar is.

Geen evenementen gevonden!
Meer laden

AANMELDEN KLEUTERS

In Amstelveen en Ouderkerk a/d Amstel gaan wij over naar een Stedelijk Toelatingsbeleid. Wat houdt dat in voor u als ouder?

Aanmelden met het aanmeldformulier bij een school van eerste voorkeur
Ouders van de kinderen die in hetzelfde schooljaar geboren zijn en in het volgende schooljaar 4 jaar worden, ontvangen eind september/begin oktober van het voorafgaande kalenderjaar informatie over het toelatingsbeleid. Vanaf de dag van ontvangst van deze informatie kunnen zij hun kind aanmelden.

Ouders melden hun kind bij één basisschool aan; dit is de school van eerste voorkeur. Ouders kunnen hiervoor uit alle deelnemende basisscholen in de gemeente Amstelveen en Ouderkerk a/d Amstel kiezen. De school van eerste voorkeur kan een school zijn waar men voorrang heeft, maar dat hoeft niet. Dit geldt ook voor de andere scholen van voorkeur.

Aanmelden voor de basisschool kan alleen door het Aanmeldformulier voor de basisschool in Amstelveen en Ouderkerk a/d Amstel in te leveren. Dit kan op één van de volgende manieren:

1.     Door het toegestuurde (gepersonaliseerde) aanmeldformulier volledig ingevuld bij de school van eerste voorkeur in te leveren.

2.     Door een aanmeldformulier bij een school op te halen, op te vragen bij de helpdesk of te downloaden van de website van een school of besturen en deze ingevuld bij de school van eerste voorkeur in te leveren.

Altijd aanmelden
Het aanmeldformulier moet altijd worden ingeleverd, ook als al een oudere broer of zus op school zit op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt of het kind in het verleden al is aangemeld. Ook als ouders in bezit zijn van een schriftelijke toezegging van een plaats moet het kind met het aanmeldformulier worden aangemeld.

Op het aanmeldformulier wordt uitsluitend informatie gevraagd die relevant is voor de plaatsing.
Het betreft de volgende gegevens:
– de voornaam, achternaam, geboortedatum en adres van het kind; 
– de contactgegevens van de ouders;
– of al een oudere broer/zus op school zit en zo ja: de naam en geboortedatum van dat kind;
– of het kind minimaal 1 jaar tenminste twee dagdelen per week naar de kinderopvang van het IKC/MKC gaat;
– in volgorde meerdere scholen van voorkeur.
N.B. Ouders die geen gebruikmaken van het toegestuurde aanmeldformulier met voorgedrukte gegevens of waar het voorgedrukte adres op het ontvangen aanmeldformulier onjuist is (en daardoor gecorrigeerd is), zullen een adresbewijs bij hun aanmelding moeten tonen of meesturen.


Belang opgeven meerdere voorkeurscholen
Ouders die een beperkt aantal voorkeurscholen opgeven, lopen bij overaanmelding op de school/scholen van hun voorkeur het risico een plaats aangeboden te krijgen op een niet-opgegeven voorrangsschool.

Daarom worden ouders verzocht meerdere voorkeurscholen (minimaal 4, maximaal 6) op het aanmeldformulier op te geven. Wanneer het kind op de eerste voorkeursschool wordt uitgeloot, komt het daarna bij de eerstvolgende voorkeurschool voor een plaats in aanmerking (of na uitloting bij de daaropvolgende voorkeurschool enz. enz.). Bij de plaatsing wordt elk kind op een zo hoog mogelijke school van voorkeur geplaatst. Het opgeven van meerdere voorkeuren heeft geen invloed op de plaatsingskans op een school van hogere voorkeur. 

Tijdige aanmelding voor de gezamenlijke plaatsing
Kinderen doen, mits op tijd aangemeld, mee met de officiële gezamenlijke plaatsing van de betreffende geboorteperiode.
Het moment van het inleveren van het aanmeldformulier (mits vóór de sluitingsdatum) speelt geen rol bij de plaatsing. Het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ is dus niet van toepassing.

Aanmelding na de plaatsing
Ouders die hun kind dat nog geen 4 jaar is, aanmelden ná de sluitingsdatum, zijn aangewezen op de scholen die in de betreffende geboorteperiode nog plaatsen hebben. Dan gelden de voorrangsregels niet meer, maar geldt uitsluitend de beschikbaarheid.
Het overzicht van scholen die per periode plaatsen beschikbaar hebben, is voor de scholen en besturen beschikbaar in de applicatie en wordt op verschillende websites gepubliceerd.


AANMELDEN ZIJ-INSTROOM

De Vrijeschool Parcival werkt niet met een wachtlijst systeem en zodoende kunt u uw kind niet van te voren aanmelden. U kunt alleen nog op bepaalde momenten in het jaar reageren op plaatsingsmogelijkheden binnen de Vrijeschool Parcival. Deze momenten komen voort uit het plaatsingscommissie-overleg dat wij (ongeveer) elke zes weken houden. Wij streven er naar binnen twee weken u per e-mail te berichten of uw aanmelding in behandeling kan worden genomen. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, beschikbare plekken en de voorrangsregeling. Zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken dan starten we alleen de vervolgprocedure met de eerst binnengekomen aanmeldingen. De reacties nemen we op volgorde van binnenkomst in behandeling.

In het nieuwe schooljaar 2023/2024 nemen wij weer leerlingen voor de zij-instroom aan.

.

Heeft u interesse, dan kunt u een e-mail sturen naar administratie@vrijeschoolparcival.nl met daarin het verzoek om zij-instroom.
Als u tussentijds informatie wilt, stuurt u dan ook een mail naar: administratie@vrijeschoolparcival.nl of kom naar de informatie-ochtend voor zij-instroom op 6 november of 22 april. Zie hierboven bij informatie bijeenkomsten om aan te melden.
Op volgorde van binnenkomst nemen we de zij-instroom aanmeldingen in behandeling. Voor zij-instroom verlenen we voorrang aan kinderen die van andere vrijescholen komen of al een broertje of zusje op onze school hebben.
Vermeld de voor- en achternaam en de geboortedatum van uw kind, voor welke klas de aanmelding is en vermeld ook duidelijk de naam van de huidige school van uw kind en in welke groep uw kind daar zit.

CONTACT
Heeft u nog vragen over het aanmelden? Neem gerust contact op met onze administratie, bij voorkeur via administratie@vrijeschoolparcival.nl, anders via 020-6438556.

AANMELDEN INSTAPKLAS

Het aanmelden van een kind voor de Instapklas verloopt altijd via een intake procedure met de Intern Begeleider. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school.

AANMELDEN OPVANG ANDERS

Er is momenteel plek bij Opvang Anders. Kijk voor meer informatie op de website: opvanganders.nl