Aanmelden

Informatie bijeenkomsten

Als u belangstelling hebt voor onze school, bent u welkom op één van de informatie ochtenden. De wijze van aanmelden hiervoor vindt u hieronder.

Bij het daadwerkelijk aanmelden van uw kind volgt de school de aannameprocedure die in uw geval van toepassing is.
Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • u zoekt een school voor uw kind omdat uw kind nog geen vier jaar is
  • u zoekt voor uw kind een andere school of ander schooltype (zij-instroom)
  • u zoekt een school voor uw kind met speciale ondersteuningsbehoefte
  • u zoekt een school voor uw kind met een verstandelijke beperking en heeft van de instapklas gehoord

INFORMATIE BIJEENKOMSTEN
Momenteel kunnen de informatiemiddagen weer op locatie plaats vinden. Wilt u komen kennismaken op onze school, meer weten over ons onderwijs? Tijdens de informatiemiddag vertellen we u over het vrijeschoolonderwijs, de werkwijze op onze school en is er gelegenheid om vragen te stellen. Overweegt u uw kind bij ons te willen aanmelden, dan vragen wij u om eerst een informatiemiddag te bezoeken. We adviseren een informatiemiddag bij te wonen voordat uw kind drie jaar is.

Geen evenementen gevonden!

AANMELDEN KLEUTERS

Het aanmelden van uw kinderen voor onze school kan tot uw kind 3 jaar geworden is. Het aanmelden van uw kind moet via het aanmeldingsformulier.


Ouders met een kind jonger dan 4 jaar, die al een ouder kind (of kinderen) op school hebben, kunnen een volgend kind direct na de geboorte aanmelden.

Vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen vindt er drie keer per jaar een loting plaats. Hoe eerder u uw kind aanmeldt, hoe groter de kans op plaatsing is. Naast onderstaand genoemde voorrangscriteria houden wij elk jaar 4 a 6 plekken vrij voor vroegtijdige aanmeldingen.

VOORRANGSCRITERIA
Vrije School Parcival staat open voor vrijwel ieder kind. Kinderen die aan onderstaande criteria voldoen krijgen, als zij tijdig zijn aangemeld, voorrang:

  • Het kind heeft al een oudere broer of zus op Vrijeschool Parcival en leeft met elkaar in gezinsverband.
  • Het kind zit minimaal 3 dagdelen op kinderdagverblijf Opvang Anders die verbonden is aan onze school en heeft hieraan minimaal 8 maanden deelgenomen voor de 4e verjaardag.
  • Het kind is de zoon of dochter van een medewerker van de Vrijeschool Parcival.

HET AANMELDINGSFORMULIER KUNT U OP DE VOLGENDE MANIEREN RETOURNEREN:

AANMELDEN ZIJ-INSTROOM

De Vrijeschool Parcival werkt niet met een wachtlijst systeem en zodoende kunt u uw kind niet van te voren aanmelden. U kunt alleen nog op bepaalde momenten in het jaar reageren op plaatsingsmogelijkheden binnen de Vrijeschool Parcival. Deze momenten komen voort uit het plaatsingscommissie-overleg dat wij (ongeveer) elke zes weken houden. Wij streven er naar binnen twee weken u per e-mail te berichten of uw aanmelding in behandeling kan worden genomen. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, beschikbare plekken en de voorrangsregeling. Zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken dan starten we alleen de vervolgprocedure met de eerst binnengekomen aanmeldingen. De reacties nemen we op volgorde van binnenkomst in behandeling.

Er is momenteel plek voor zij-instroom in alle klassen.

.

Mocht de klas die u zoekt ertussen staan dan kunt u een e-mail sturen naar administratie@vrijeschoolparcival.nl met daarin het verzoek om zij-instroom.
Als u tussentijds informatie wil stuurt u dan ook een mail naar: administratie@vrijeschoolparcival.nl
Op volgorde van binnenkomst nemen we de zij-instroom aanmeldingen in behandeling. Voor zij-instroom verlenen we voorrang aan kinderen die van andere vrijescholen komen of al een broertje of zusje op onze school hebben.
Vermeld de voor- en achternaam en de geboortedatum van uw kind, voor welke klas de aanmelding is en vermeld ook duidelijk de naam van de huidige school van uw kind en in welke groep uw kind daar zit.

CONTACT
Heeft u nog vragen over het aanmelden? Neem gerust contact op met onze administratie, bij voorkeur via administratie@vrijeschoolparcival.nl, anders via 020-6438556.

AANMELDEN INSTAPKLAS

Het aanmelden van een kind voor de Instapklas verloopt altijd via een intake procedure met de Intern Begeleider. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school.

AANMELDEN OPVANG ANDERS

Er is momenteel plek bij Opvang Anders. Kijk voor meer informatie op de website: opvanganders.nl