Onze school

Onze school is vernoemd naar het verhaal over Parcival. Parcival was een jongeling die leefde in de vroege Middeleeuwen, de tijd waarin de ridders van koning Arthur op zoek gingen naar de Graal. Die stond symbool voor de geheimen die schepping, leven en dood omsluieren. De ridders van de Ronde Tafel trokken de wereld in om de Graal te ontdekken. De jonge Parcival slaagt, waar de meest beroemde helden falen. Op zoek naar de Graal rijdt hij langs de ravijnen van het menselijk bestaan. Door het stellen van een werkelijk geïnteresseerde vraag aan zijn zieke oom Amfortas volbrengt hij zijn tocht naar inzicht en het licht van het bewustzijn, waardoor hij zelf Graalskoning kan worden.

In ieder mens, in ieder kind, schuilt een “Parcival”. Wij zien het als onze opdracht kinderen te helpen op weg naar volwassenheid.
De leraar heeft een scherp oog voor elk kind dat hem is toevertrouwd. Door middel van ons onderwijs leren wij hen “te worden wie ze zijn”.

De school ligt in de Amstelveense wijk Keizer Karelpark. We zitten samen met de Montessorischool De Linde in één nieuw gebouw. Er staat Augustus op de voorgevel. Onze school is voorzien van alle eisen waaraan een nieuw schoolgebouw moet voldoen.

Ons schoolplein kent allerlei mogelijkheden. Het aangrenzende grasveld biedt tevens allerlei mogelijkheden voor sport en spel.

PER AUTO
Op de A9 afslag Amstelveen (5). Richting zuiden: Keizer Karelpark, op het Keizer Karelplein de tweede afslag op de rotonde, dit wordt de Van der Hooplaan. Bij de volgende rotonde linksaf de Lindenlaan op.

PER BUS
De bussen 347 en 357 stoppen bij halte Hueseplein, het is van daar ongeveer 7 min. lopen naar school.

Klassen

Onze school heeft negen klassen: twee kleuterklassen en klas 1 tot en met klas 6. Ook heeft onze school een klas een speciale klas met leerlingen met een verstandelijke beperking, de zogenaamde instapklas. In onze klassen is plek voor maximaal 28 leerlingen.

Binnen het vrijeschoolonderwijs maken we een duidelijk onderscheid tussen de kleutertijd en de schooltijd. We beginnen de leerjaren ná de kleutertijd te tellen als: klas 1, 2, 3, 4, 5 en 6 ( ‘groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8’).

De Instapklas

De Vrijeschool Parcival heeft een speciale klas met leerlingen met een verstandelijke beperking, veelal met het syndroom van Down, vallend binnen de criteria van ZMLK-onderwijs. De klas neemt een belangrijke plaats in de school in. De kinderen van de Instapklas en de andere kinderen spelen en leren samen door middel van uitwisseling van leerlingen in de verschillende klassen. Zo gaan kinderen uit de Instapklas regelmatig naar een integratieklas en komen kinderen uit de andere klassen meedoen in de Instapklas.

Kinderen kunnen vanaf 4 jaar in de Instapklas geplaatst worden, indien zij voldoende taakgericht en zelfstandig zijn. Soms kunnen ZMLK-kinderen vanaf 4 jaar in de reguliere kleuterklas geplaatst worden indien zij zich in een grote klas geborgen kunnen voelen en geen storend gedrag voor de andere kinderen laten zien. Kinderen die elders in een onderwijszorgklas geplaatst zijn en intensieve zorg nodig hebben, kunnen niet in de Instapklas geplaatst worden

Bekijk hier onze brochure van de Instapklas

BSO Madelief vormt samen met Opvang Anders en Vrije School Parcival de Brede School. De BSO heeft eigen ruimtes tot haar beschikking in het gebouw en biedt opvang aansluitend aan de schooltijden van de Vrije School Parcival.

Wij bieden een beschermde huiselijke omgeving waar de kinderen vrij kunnen spelen en ontdekken. Op basis van gelijkwaardigheid willen wij met ouders en school om het kind heen staan om zo de opvoeding te ondersteunen en met ouders te delen. Dagelijks worden er activiteiten aangeboden die aansluiten bij de behoeftes van de kinderen en de seizoenen en in de zomervakantie toveren wij de BSO om in b.v. een circus zodat we de vakantieopvang vanuit dat thema kunnen beleven.

Aandacht voor hoofd, hart en handen, worden wie je bent
Stabiel team van betrokken en ervaren medewerkers
Waarachtige omgeving met natuurlijk speelgoed en materialen
Vrij spel, muziek, creativiteit, sport en humor

CONTACT EN INFORMATIE
directie@bsomadeliefamstelveen.com
06 23 29 55 74 De voicemail wordt dagelijks afgeluisterd rond 12.30 uur. Hierop kunt u uw mededelingen over de kinderen of afmeldingen inspreken.

BELANGRIJKE LINKS
Ouder Login
Inschrijfformulier
Toestemmingsformulier ophalen door derden
Toestemmingsformulier buiten spelen
Formulier toedienen medicijnen
Pedagogisch beleidsplan 2024
Beleid veiligheid en gezondheid 2024
Inspectierapport GGD 2023
Jaaragenda 2023 / 2024

Binnen onze school hebben we een hele dagopvanggroep Rozelinde (0-4 jaar) en halve dagopvanggroep Tomte (2-4 jaar). Zij vormen samen kinderdagverblijf Vrije Opvang Anders. Het hoort bij Stichting Opvang Anders, een kinderopvangorganisatie op antroposofische grondslag. KDV Vrije Opvang Anders voldoet aan alle eisen van de Wet Kinderopvang. Het kinderdagverblijf heeft 2 lokalen met slaapkamertjes en tussenliggende verschoonruimte tegenover de kleuterklassen. En beschikking oven een eigen afgesloten buitenspeelruimte met zand en waterspeelplek.

Er is dagelijks plaats voor:
*maximaal 12 kinderen bij Rozelinde van 8.00 tot 18.00 uur.
*maximaal 16 kinderen bij Tomte van 8.00 tot 13.00 uur.

Veel peuters stromen uit naar Vrije School Parcival maar dat is geen voorwaarde voor plaatsing.

Vrijeschool Parcival maakt deel uit van het samenwerkingsverband Amstelronde. Alle scholen in de regio zijn bij dit samenwerkingsverband aangesloten. De onderwijsspecialist van Amstelronde en de adviseur passend onderwijs werken nauw met de school samen om voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften het onderwijs passend te maken.
Informatie over Passend Onderwijs kunt u vinden op de site van ons samenwerkingsverband Amstelronde: www.amstelronde.nl

Wij streven naar optimale zorg voor álle leerlingen en vanuit onze zorgstructuur is extra aandacht mogelijk voor kinderen met een beperking. Een kind met een specifieke hulpvraag is in principe welkom op onze school. We gaan met ouders in gesprek om te zien wat we elkaar kunnen bieden en of de toekomstige leerkracht van het kind de nodige expertise heeft om het kind goed onderwijs te kunnen geven. Ook de samenstelling van de klas speelt een rol bij het aannamebeleid.